Jordi Marcet i Rosa Vila-Abadal. Cal·ligrafia puntual

Des del dia 05/07/2019 fins el dia 08/09/2019
Toni Anguera

Aquesta exposició és una reflexió, una síntesi entre estructures geomètriques (cos) i lletres, números i punts (pell) que es transformen en un llenguatge reiteratiu, basat en multitud d’elements amb volum i elements escrits sobre la superfície blanca del gres o la porcellana, en la que hi prolifera un patró que es repeteix de manera simultània però cada peça és diferent, oferint un llenguatge visualment abstracte i alhora una lectura descriptiva.

Per primer cop, hem iniciat en el nostre llenguatge les formes triangulars, les hem desestructurat deixant la triangulació al servei de lletres i números i al mateix temps reomplint-les de petites cal·ligrafies o de ratlles de colors, que ajuden a definir més les formes de les escultures. També hem volgut continuar amb les peces circulars, mes pròpies de la nostra expressió i mantenir els punts com element reiteratiu.

El procés de creació de la nostra obra és fruit del treball d’equip de tots dos. La nostra metodologia de treball és: dos pensaments, més comunicació, més debat i el resultat és la materialització a quatre mans de cada obra.

Intentem que les nostres obres convidin a la contemplació i a la reflexió, per tal que l’espectador pugui trobar, en la ceràmica, un llenguatge dins l’art contemporani.

Jordi Marcet i Rosa Vila-Abadal