Missió i estratègia

D’acord amb els seus estatuts, el Museu del Càntir d’Argentona té com a missió principal “cobrir la necessitat de la vila de poder comptar amb una institució per a adquirir, protegir, hostatjar, conservar i exposar tots els objectes que es puguin reunir amb caràcter general relacionats amb el càntir i altres anàlegs, i promoure’n el seu estudi i la màxima difusió”. Aquest concepte encaixa perfectament amb el que el Consell Internacional de Museus defineix com a museu: “una institució permanent, sense afany de lucre, al servei de la societat i oberta al públic, que adquireix, conserva, estudia, exposa i difon el patrimoni material i immaterial de la humanitat i el seu ambient amb fins d'estudi, educació i gaudi”.

Els seus objectius, de forma enunciativa i no restrictiva, són:

- Aplegar, conservar, documentar i difondre el màxim nombre d’exemplars de càntirs i, en alguns casos, atuells anàlegs, per a recollir, transportar, emmagatzemar i beure aigua, especialment els d’interès històric i artístic, sense oblidar els populars i tradicionals, que han estat atuells de gran ús durant molts segles al nostre país.

- Mantenir viva la tradició de l’antic Aplec de Sant Domènec d’Argentona, celebrada des del segle XVII el dia 4 d’agost, actualment Festa Major d’estiu de la vila, en forma de Festa del Càntir i de les activitats que s’hi organitzen, com la posta i venda de càntirs, renovació del vot de poble, benedicció de les aigües de la font i els càntirs, jocs infantils, aixecada de càntirs i altres.

- Esdevenir una institució de dinamització cultural i participació ciutadana a la vila d’Argentona i el seu entorn, tot donant servei a la ciutadania, mitjançant la realització d’activitats culturals de tota mena, com exposicions d’art i patrimoni cultural, cursos, tallers, conferències, edició de publicacions, fires i altres similars.

- Donar servei al sector artesà de la ceràmica i la terrissa mitjançant activitats específiques però de gran abast com l’escola de ceràmica, fira de ceràmica, mostra de cinema i altres activitats com exposicions d’autors novells i de prestigi, tallers de torn, rakú, demostracions de tècniques ceràmiques i altres activitats anàlogues.

- Altres activitats dins el seu àmbit temàtic i de continguts que fomentin la cultura, entesa com a mitjà per a millora social i que fomenti el benestar de la societat.

- El Museu del Càntir vol ser un referent tant a nivell nacional com internacional en el camp que li és propi, el de la ceràmica i la terrissa, tot establint relacions de cooperació amb altres actors del mateix sector, com museus, ceramistes, associacions i institucions públiques i privades.