Accessibilitat

L’edifici està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda en la majoria dels espais. Hi ha ascensors. No es disposa de personal d’acompanyament. Per a consultes, truqueu, si us plau, al 93 797 21 52.

Entrada gratuïta per a persones amb discapacitat acreditada superior al 33% i acompanyant.

Es permet l’accés de gossos pigall a l’edifici i les sales.

Lavabos adaptats.

El museu, disposa d’un mòdul tàctil amb els textos en Braille de la Diputació de Barcelona per a discapacitats visuals i amb llenguatge de signes per a persones sordes.