Associació Espanyola de Ciutats de la Ceràmica

logo AeCC

Es tracta d'una entitat constituïda bàsicament per ajuntaments, per fomentar el valor de la ceràmica dels seus municipis, el seu patrimoni ceràmic, el turisme cultural i el desenvolupament econòmic i social en base a un element que els és comú: la ceràmica. Per a això treballen en xarxa, coordinen les seves accions, intercanvien experiències i coneixements entre elles ia més cooperen amb les associacions de ciutats de la ceràmica d'Europa constituïdes a França, Itàlia i Romania a través de l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial de Ciutats de la Ceràmica .

La AeCC es va constituir a Argentona el 10 de novembre de 2007 amb 23 socis, incrementant ràpidament el nombre d'afiliats fins arribar a més de 30 membres. Té la seva seu oficial a Argentona (Barcelona). L’Ajuntament d’Argentona n’és membre fundador, essent el seu alcalde del moment, Ferran Armengol, el seu primer president, fins el 2009. El Museu del Càntir es va afegir a la xarxa l’any 2010.

Objectius
- Crear i dinamitzar una xarxa de ciutats vinculades a la ceràmica.
- Protegir i valoritzar el patrimoni ceràmic.
- Afavorir el desenvolupament del sector artesà vinculat a la ceràmica.
- Foment de marques de qualitat o de denominació d'origen.
- Promoció del turisme cultural a la base del element ceràmic.
- Intercanviar experiències i coneixements entre associats i altres institucions mitjançant accions de comunicació, organització de congressos i jornades tècniques.
- Potenciar la formació i innovació en el sector ceràmic.
- Afavorir el desenvolupament econòmic, social i cultural d'una manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient de les ciutats afiliades.

Activitats
- Congressos bianuals de la AeCC: Trobades professionals per tractar en profunditat temes de rellevància per als membres de l'associació, com turisme, patrimoni, desenvolupament econòmic o la xarxa de museus, per tal de millorar la qualitat de vida i el benestar dels nostres ciutadans.
- Jornades tècniques: Trobades bianuals de professionals del sector ceràmic per a actualització d'aspectes tècnics vinculats amb el sector productiu, com materials, tecnologia o màrqueting, entre d'altres, amb l'accent posat en la innovació i la sostenibilitat.
- Premis Nacionals de Ceràmica: Convocatòria bianual ara reconèixer el treball realitzat per persones i institucions en pro de la ceràmica.
- Accions de comunicació: Lloc web de la AeCC, butlletí electrònic de difusió d'informació, fullet divulgatiu i publicitat en mitjans especialitzats, entre d'altres.
- Accions internacionals: Acords amb socis europeus per al desenvolupament de projectes amb finançament europeu, defensa del sector ceràmic davant d'organismes internacionals i accions de promoció internacional de la ceràmica i de les nostres ciutats.
- Celebració de dues Assemblees Generals de socis i tres reunions del Comitè Executiu de la AeCC ..

Enllaç web AeCC: http://www.ciudades-ceramica.es