Crèdits

Autoria dels continguts: Patronat Municipal del Museu del Càntir

Producció i desenvolupament tecnològic: Ample 24,SCCL

Aquest web està dissenyat i desenvolupat amb programari lliure i és hostatjat en servidors que funcionen amb sistema operatiu GNU Linux. El gestor de continguts emprat és Drupal