Xarxa de museus locals (XML)

La Xarxa de Museus Locals (XML) de la Diputació de Barcelona és una eina de suport i col•laboració dels i per als museus de la província que posa a l'abast dels municipis una sèrie de serveis i accions destinades a millorar la gestió, la conservació i la difusió del patrimoni i dels equipaments museístics amb l'objectiu de que esdevinguin espais referents de preservació de la identitat i la memòria col•lectiva, alhora que nous llocs d'aprenentatge, de socialització, d'oci i de desenvolupament del territori.

El Museu del Càntir d’Argentona en forma part des de la seva creació l’any 2001. Està integrada per 67 equipaments de 52 municipis (dades 2015) i coordinada per l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació Barcelona.

La xarxa és hereva directa de la Comissió de Cooperació de Museus Locals, creada dins l’àmbit de la Diputació a finals de 1989 i de la qual el Museu del Càntir d’Argentona en forma part gairebé des dels seus inicis.

Enllaç web XML: http://museuslocals.diba.cat