Crea Sol·licitut de participació

Les sol·licituds seran avaluades per la comissió organitzadora de la fira. Es notificarà per correu electrònic l’acceptació o no de les sol·licituds presentades. El termini d’inscripció per a cada edició de la fira és de l’1 de gener al 31 de març.

Tipologia de peces, tècniques de producció i altres informacions que es considerin importants per a la valoració de la proposta

1 o 2 carpes (segons opció escollida) + 1 o 2 taules d'1,85 x 0,77 m. + 1 reixa per cada parada de 3,5 m (2 reixes a les parades de 7 m), segons la demanda de cada participant.

Qui ho desitgi pot portar la seva pròpia carpa o estructura de parada, dins l'espai contractat (màxim 2 metres de fondària).

El preu inclou llum a la carpa, però NO inclou la connexió elèctrica, que es poden contractar a part x 25 € només en cas que es portin peces electrificades.


Atenció: Si ja heu participat en anteriors edicions, no necessiteu afegir res més a la sol·licitud.

Els fitxers han de ser de menys de 2 MB.
Tipus de fitxers permesos: pdf ppt pps docx doc dot xls xlb xlt rtf txt text sxc stc sxd std sxi sti sxm sxw sxg stw odt ods odp odg odc odf odb odi odm ott ots otp otg otc otf oti oth ps eps.
Imatges d'obres
6 imatges
Els fitxers han de ser de menys de 5 MB.
Tipus de fitxers permesos: png gif jpg jpeg.
Els fitxers han de ser de menys de 5 MB.
Tipus de fitxers permesos: png gif jpg jpeg.

Pestanyes verticals