La Xarbotada - Jaume Clavell i Nogueras. Xilografies d'Antoni Gelabert

Data de publicació: 
1976