Lázaro Ferré. Mis huellas

Des del dia 21/05/2021 fins el dia 27/06/2021

"En les meves obres s'endevinen formes i configuracions visuals que es diversifiquen, es superposen i es repeteixen per activar un món il·lusori però al seu torn real, amb la finalitat d'establir vincles emocionals i una atmosfera d'expressió poètica"

"Durant el procés creatiu es produeix una ordenació invisible de les formes i de l'espai, que comporten a una escenificació perfecta".

"Des del silenci, cor de la llum i des de la solitud, que és la condició pròpia de tots els grans artistes, he anat construint la meva obra, conscient que ningú a part de mi mateix pot donar-li alè, emoció i forma."

"La tècnica de desdibuixar el dibuix enforteix la imaginació i la inspiració que plasmen formes inesperades que potencien el gaudi estètic de les obres."