Àmbit 1 - Humanitat i aigua

07/05/2020
Toni Garcia

1. LA HUMANITAT I L’AIGUA: UNA RELACIÓ CULTURAL

La humanitat i l'aigua PDF

1.1. Sense aigua no existeix la vida
La vida es desenvolupa a l’únic planeta que coneixem que té aigua líquida: la Terra. La Terra és un dels nou planetes que orbiten al voltant del Sol, que és només una dels 100.000 milions d’estrelles de la nostra galàxia. La Terra és l’únic planeta de l’univers del qual se sap que pot mantenir éssers vius, perquè és l’únic planeta conegut que té aigua líquida. La Terra es va formar fa 4.600 milions d’anys a partir d’un núvol de pols i gas que es movia a la deriva per l’espai, però les primeres formes de vida conegudes (bacteris i algues) no van aparèixer fins fa uns 3.500 milions d’anys dins l’aigua, que ocupa el 70% de la superfície del nostre planeta.

1.2. A la Terra, els orígens de la vida cal situar-los dins l’aigua
La vida emergeix de l’aigua i el seu entorn. Tots els éssers vius: plantes, animals i humans necessitem de l’aigua per sobreviure. Sense aigua no hi ha possibilitat de vida ni quan aquesta és escassa, com als deserts. L’espècie humana va aparèixer fa uns dos milions d’anys. Totes les societats de tots els temps s’han desenvolupat principalment en zones on hi ha abundància d’aigua, per tal d’obtenir els fruits de la terra i assegurar la supervivència del grup humà.

1.3. L’aigua és el principal component del cos humà
El cos humà es compon en un 70% d’aigua, per sobreviure, una persona ha de consumir uns 2 litres d’aigua cada dia, entre la que beu i la que contenen els aliments. A més de les necessitats corporals, l’aigua és necessària per a un gran nombre d’activitats diàries: cuinar, higiene personal, rentar la roba i la llar, regar plantes i altres. El consum d’aigua és un important indicador de riquesa: en els països rics s’arriba a un consum de 250 litres o més per persona al dia.

1.4. Els grups humans i l’aigua es relacionen formant diferents cultures
La relació entre els grups humans i l’aigua és essencialment cultural, formant diferents cultures que es manifesten amb una gran varietat de ritus, costums, creences, tecnologia i objectes que conformen la nostra vida quotidiana. L’aigua és aprofitada a través de rius, fonts, pous, embassaments, i utilitzada per l’agricultura, per al consum domèstic, per produir energia, pel lleure i per a molts processos industrials i artesanals. L’aigua ha estat sempre motiu de guerres i disputes per tractar-se d’un bé escàs, essencial per a la vida de les persones i per a l’agricultura.

1.5. Les cultures es reflecteixen amb una gran diversitat de formes i materials
L’aigua és l’element material més important a les nostres vides, per això, des dels temps més antics la humanitat s’ha dotat d’uns atuells amb una gran varietat de formes i materials, però tots compleixen, bàsicament, la mateixa funció: cercar, transportar i beure l’aigua.

1.6. Les formes, materials i usos dels atuells d’aigua han evolucionat amb les noves tecnologies i la societat del benestar
Com les cultures, els atuells d’aigua han anat evolucionant, incorporant noves formes i nous materials per fer-los més útils, lleugers, decoratius, fins als temps actuals, en què el plàstic s’ha imposat als atuells tradicionals de terrissa. Aquest fet està originant un greu problema ecològic ja que es tracta d’atuells que contaminen el medi, d’un sol ús i difícilment biodegradables.