Cursos per a escoles

D'octubre a juny (normalment en grups trimestrals)

Cursos d'iniciació a la ceràmica en horari escolar.

Es poden fer a l'Escola Taller de ceràmica del Museu del Càntir o bé al centre escolar, si aquest disposa d'un espai adient.