Pla estratègic: Vers el Museu del Càntir del futur

PLA ESTRATÈGIC: VERS EL MUSEU DEL CÀNTIR DEL FUTUR

Durant l’any 2022 el Museu del Càntir d’Argentona ha dut a terme un procés de reflexió sobre la seva trajectòria i el seu futur, mitjançant un Pla Estratègic. L’objectiu principal del pla estratègic ha estat la reflexió sobre quin ha de ser el rol del museu dins del panorama dels equipaments museístics catalans, així com en el marc de la vila d’Argentona, tenint en compte que l’equipament aviat complirà els 50 anys (2025) i s’ha considerat oportú repensar la institució i la seva projecció en el futur.

El museu va néixer el 1975 per mostrar una petita col·lecció permanent de càntirs en un espai molt reduït, la Casa Gòtica. L’any 2000 es va traslladar a la seu actual, a la mateixa Plaça de l’Església, el que va suposar una important ampliació de la seva superfície (es va quadruplicar) i millora en els serveis, però que no va arribar a cobrir totes les necessitats previstes, fent que diversos serveis quedessin fora, com la sala d’actes, oficines, biblioteca, sala de reserva i escola de ceràmica, que resten dispersos en tres edificis diferents (Casa Gòtica, Velcro i local del carrer Sant Ferran). A més, el museu ha passat de tenir una petita col·lecció de prop de 1.000 càntirs a mitjan anys 1980 a tenir prop de 5.000 exemplars en l’actualitat.

D’altra banda, el museu, gràcies a d’altres activitats que desenvolupa relacionades amb la ceràmica, com la Fira Argillà Argentona, els serveis educatius de l’Escola taller de ceràmica o les exposicions temporals i temàtiques, ha obert un nou focus d’interès en la ceràmica contemporània de creació, fet que obliga a reorientar la missió i objectius de la institució.

L’empresa que ha portat a terme el Pla Estratègic del Museu del Càntir d’Argentona és STOA, empresa que des de 1996 es dedica a la planificació, la interpretació i la presentació del patrimoni cultural. STOA ha fet entrevistes sectorials a grups d’interès vinculats a la institució, com el Consell Municipal del museu, l’equip de treballadors i de l’Escola Taller de ceràmica del museu, així com persones destacades del món de la ceràmica i la cultura catalanes. També s’ha fet una diagnosi de l’estat general del museu i el seu entorn i fa diverses propostes de futur per a la institució.

Es preveu presentar en breu una primera proposta als grups polítics municipals i una presentació pública del projecte més endavant.

Amb el suport de: 

logo logo