Accessibilitat web

El web municipal de El Patronat Municipal del Museu del Càntir d'Argentona ha adquirit el compromís de garantir l'accessibilitat dels seus continguts a tots els ciutadans independentment de les limitacions pròpies de l'individu (discapacitat motriu o sensorial) o de les que se'n deriven del context d'ús (tecnològiques o ambientals). Aquest espai web ha estat creat basant-se en les pautes d'accessibilitat als continguts proporcionats per la WAI organisme creat per la W3Cd Wide Web Consortium) per informar, investigar i fomentar el treball a l'accessibilitat web.

Aquí teniu els videos de la Mirada Tàctil en LSC de l'exposició permanent del Museu del Càntir d'Argentona

Vídeos de la Mirada Tàctil en LSC