Festa del Càntir

73 "Festa del Càntir"
August 4, 2023

73 "Festa del Càntir d'Argentona" 

August 4, 2023 

72 "Festa del Càntir"
August 4, 2022

72 "FESTA DEL CÀNTIR" - AUGUST 4 IN THE MORNING

Vídeo presentació càntir 2020

El vídeo compta amb intervencions d’Àngel Puig, Regidor de Cultura i President del Patronat Municipal del Museu del Càntir, Oriol Calvo, director del museu, André Ricard, dissenyador del càntir de l’any i Quim Larrea, director de la producció i coordinació.

Sale in the museum

André Ricard designs the pitcher for the 70th Argentona Pitcher Festival

69 Water Jug Festival 2019
04/08/2019

WATER JUG FESTIVAL - August 4th, Saint Dominic Day

Water Jug Festival "Festa del Càntir"
04/08/2019

WATER JUG FESTIVAL - August 4th, Saint Dominic Day

Pitcher of 2018

We have already made public the pitcher of this year, which will start selling from July 6 to coincide with the first day of the Ceramics Fair Argillà Argentona of the 6th, 7th and 8th of July.