De l'Òxid a la Forma. Gravats

Cecilia Morales

From September 23 at 7 p.m. till November 6
https://museucantir.org/en/exposicions/de-l%C3%B2xid-la-forma-gravats-de-cecilia-morales