ARGILLÀ ARGENTONA 2022

1, 2 i 3 de juliol
http://www.museucantir.org/ca/fira-cer%C3%A0mica/argill%C3%A0-argentona-fira-internacional-de-cer%C3%A0mica