Diàlegs

Montserrat Viaplana

Inauguració 13 setembre a les 19h
http://www.museucantir.org/ca/exposicions/montserrat-viaplana-di%C3%A0legs