Erik Schmitz. Essència

Erik Schmitz Coll - Essència

Born in Germany and raised in the "Terres de Ponent", this young sculptor uses art as a means to communicate and express thoughts. He conceives creativity as an intuitive, subtle and suggestive path between the artist and the viewer-receiver.

He is interested in the concept but his priority is that the observer receives and identifies with the work. That is why the protagonists of his creations are the human and animal figure, vegetation, landscape and geography.

Erik Schmitz. Essència

Erik Schmitz Coll - Essència

Nacido en Alemania y criado en las "Terres de Ponent" este joven escultor utiliza el arte como medio para comunicarse y manifestar pensamientos. Concibe la creatividad como una vía intuitiva, sutil y sugerente entre el artista y el espectador-receptor .

Le interesa el concepto pero su prioridad es que el observador reciba y se identifique con la obra. Es por eso que los protagonistas de sus creaciones son la figura humana y animal, la vegetación, el paisaje y la geografía.

Erik Schmitz. Essència

Erik Schmitz Coll - Essència

Nascut a Alemanya i crescut a les Terres de Ponent, aquest jove escultor utilitza l’art com a mitjà per comunicar-se i manifestar pensaments.Concep la creativitat com una via intuïtiva, subtil i suggeridora entre l’artista i l’espectador-receptor.

L’interessa el concepte però la seva prioritat és que l’observador rebi i s’identifiqui amb l’obra. És per això que els protagonistes de les seves creacions són la figura humana i animal, la vegetació, el paisatge i la geografia.

Pages

Promoted

Erik Schmitz. Essència

Erik Schmitz Coll - Essència Born in Germany and raised in the "Terres de Ponent", this young sculptor uses art as a

Regular ceramic courses

Courses for beginners and advanced learning basic techniques of molding, decorating and firing of ceramics, including

Argillà Argentona - Virtual ceramics fair /Start: September 25

https://argilla.cat/en/  THE VIRTUAL CERAMIC FAIR ARGILLÀ ARGENTONA 2020 WILL BEGIN FROM SEPTEMBER 25 AT WWW.

Vídeo presentació càntir 2020

El vídeo compta amb intervencions d’Àngel Puig, Regidor de Cultura i President del Patronat Municipal del Museu del

Sale in the museum

André Ricard designs the pitcher for the 70th Argentona Pitcher FestivalOn the occasion of the 70th Festival of the

CANCELLED ! 70 Water Jug Festival 2020

WATER JUG FESTIVAL - August 4th, Saint Dominic Day The Grand Summer Festival in the village of Argentona, The Water Jug

Càntir'20

Reserve

Reserve now the pitcher designed by the prestigious designer André Ricard
Measurements: Height: 30 cm (includes handle) - Width of the base: 20 cm
Numbered and limited edition to a maximum of 3,000 copies
Price: 23 Euros

Bulletin

Subscribe

Subscribe to the bulletin and we will keep you informed on time of our activities.

 

 

Amb la col·laboració de:
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura