Càntir 2019

A la venda a partir del 5 de juliol!

Disseny de Miguel Milá
http://www.museucantir.org/ca/node/338