Exposició temàtica

Transversalitats en ceràmica contemporània

Acte inaugural 13/01/2019 a les 12h
http://www.museucantir.org/ca/exposicions/transversalitats-en-cer%C3%A0mica-contempor%C3%A0nia