Cursos intensius d'estiu

Del 25 de juny al 22 de juliol

Cursos intensius de ceràmica d'un mes de durada per a nens i nenes de 3 a 12 anys

Child: 

INFANTS: 

Horari:
- Grups de mati: de dilluns a divendres de 9.00 h a 13.00 h (el primer quart d'hora és d'acollida i el darrer quart d' hora és de recollida dels alumnes).
Preus:
190 € (Dte. 10% per a germans)*

* Preus curs 2019. Aquests preus responen a l’ordenança fiscal núm.17 i estaran vigents mentre no s’acordi la seva modificació.

Escola Taller de Ceràmica del Museu del Càntir.

Situat a l'equipament municipal Antiga fàbrica Velcro