Carles Vives

Recorreguts

Fins el 8 de novembre
http://www.museucantir.org/ca/exposicions/carles-vives-recorreguts