Fet al Taller

Alumnes Taller de Ceràmica d'Argentona

Inauguration Saturday, March 2 - 7pm
http://www.museucantir.org/en/exposicions/fet-al-taller-alumnes-taller-de-cer%C3%A0mica-dargentona