Fet al Taller

Alumnes Taller de Ceràmica d'Argentona

Inauguració dissabte 2 de març 19h
http://www.museucantir.org/ca/exposicions/fet-al-taller-alumnes-taller-de-cer%C3%A0mica-dargentona