Exposició temàtica

Transversalitats en ceràmica contemporània

Fins al desembe del 2021
http://www.museucantir.org/ca/exposicions/transversalitats-en-cer%C3%A0mica-contempor%C3%A0nia