Diàlegs

Montserrat Viaplana

Fins al 3 de novembre
http://www.museucantir.org/ca/exposicions/montserrat-viaplana-di%C3%A0legs