Glòria Badosa. Diàlegs

Fins a l'1 de juliol

http://www.museucantir.org/ca/exposicions/exposici%C3%B3-gl%C3%B2ria-badosa-di%C3%A0legs