Enric Punsola Orígens

Del 14/9 al 4/11

http://www.museucantir.org/ca/exposicions/enric-punsola-or%C3%ADgens