Càntir 2019

A la venda a la botiga del museu

Disseny de Miguel Milá
http://www.museucantir.org/ca/node/338